สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6411002029 พ.ย. 64 (08:00)
30 ม.ค. 65 (17:00)
ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)
สอนออนไลน์
แสดง
อนุมัติREV6411002129 พ.ย. 64 (08:00)
30 ม.ค. 65 (17:00)
ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)
สอนออนไลน์
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ